Fundusze Unijne
Biały Obrus Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na rozwój w ramach Poddziałania 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu Mięsna Paczka jest stworzenie i wdrożenie opakowania do wysyłki produktów wraz z modelem sprzedażowo-operacyjno-logistycznym, wykorzystując nowoczesne technologie do automatyzacji procesów.
Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN