Gospodarstwa ekologiczne

Gospodarstwa ekologiczne Mięsnej Paczki

Przy każdej możliwej okazji, z dumą podkreślamy, że mięso w Mięsnej Paczce pochodzi wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Dlaczego eko gospodarstwa to taki ważny czynnik, z którego naprawdę można być dumnym? A także co ważniejsze, dlaczego warto kupować ekologiczną żywność?

Gospodarstwa ekologiczne – szansa dla ludzi, zwierząt i planety 

Rolnictwo ekologiczne to takie, które szanuje zasoby Ziemi. To rolnictwo, w którym nie stosuje się żadnych syntetycznych nawozów ani pestycydów. Stosuje się za to płodozmian, czyli pozwala się ziemi odpocząć, w naturalnym tempie nabrać „sił” i odnowić zasoby, aby później wyhodować na niej lepsze plony. Co ważne, gleba w rolnictwie ekologicznym jest użyźniania tylko naturalnymi nawozami a w tym ekosystemie stosowany jest zamknięty obieg azotu. Dlaczego to ważne? Ponieważ dzięki temu nadmiar azotu nie przedostaje się ani do atmosfery, ani do wody (a także wzmacniana jest bioróżnorodność owadów wrażliwych na chemikalia!)

Wymagające zasady chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym

Zwierzęta są nieodzownym elementem zamkniętego obiegu składników pokarmowych w gospodarstwie ekologicznym. To one użyźniają glebę, a za ich sprawą płodozmian jest wzbogacany w rośliny pastewne.

Co ważne - w gospodarstwach ekologicznych cała pasza dla zwierząt jest ekologiczna, produkowana na miejscu, (ewentualnie w konkretnych przypadkach może być dokupiona w innym, ale również ekologicznym gospodarstwie!).

Taka hodowla bio to również wymogi dot. maksymalnej ilości zwierząt w przeliczeniu na hektar ziemi – i nie chodzi tu jedynie o dobrostan zwierząt, ale też o stosunek ilości nawozów naturalnych do możliwości ich „przyjęcia” przez gospodarską glebę. Rolnictwo ekologiczne szanuje zarówno zwierzęta jak i potrzeby naturalne środowiska.  

Odpowiedni dobór zwierząt w ekologicznym gospodarstwie rolnym

W gospodarstwach eko przodować powinny gatunki rodzime. Powód jest bardzo prosty – to właśnie one są najlepiej przystosowane do naszych warunków. A dobre dopasowanie w zgodzie z naturą to podstawa do długiego, zdrowego i wydajnego życia. Dlatego w gospodarstwach ekologicznych spotkacie najczęściej rasy krów Limousine, Polską czerwoną albo Simentale. Pierwsze to typowe bydło mięsne, kolejna to krowa mleczna, a ta trzecia to rasa uniwersalna. Tak samo, niezależnie od gatunku, zaleca się, aby zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym pochodziły z własnej hodowli albo z innych gospodarstw eko. Jedynie przy tworzeniu pierwotnego stada można posiłkować się zwierzętami z hodowli tradycyjnych, ale muszą one przebyć odpowiedni okres przejściowy, tzw. konwersję. Dotyczy ona również gruntów i trwa minimum 2 lata!

W takich ekologicznych gospodarstwach oczywiście stawia się na zdrowie zwierząt. Są one utrzymane w doskonałej kondycji i prawidłowo odżywiane, bo dzięki temu unikną chorób i interwencji weterynaryjnych, co w zamkniętych chowach „oborowych” masowych, jest niestety powszechne.

Odpowiednie warunki w gospodarstwach eko

Oczywiście najważniejsza sprawa, o jaką muszą zadbać rolnicy, to zapewnienie zwierzętom odpowiednich – bardzo ściśle określonych – warunków utrzymania. Dobrostan zwierząt jest niezwykle ważny i szeroko zaopiekowany – to nie tylko odpowiednia ilość miejsca pozwalająca na swobodny, naturalny ruch (nawet w zamknięciu), ale też dbałość o zaspokojenie potrzeb psychicznych, fizjologicznych i behawioralnych.

Dlatego zwierzęta w gospodarstwach ekologicznych mają zapewniony stały dostęp do pastwisk w sezonie, a poza sezonem mają dla siebie wybiegi, które przylegają do wszystkich budynków dla nich przeznaczonych. W środku tych budynków leży świeża, naturalna ściółka, woda pitna jest wymieniana regularnie, a paszy im nigdy nie brakuje.

Pomieszczenia są ogrzewane i wentylowane, oświetlone, zapewniają ochronę przed wiatrem i słońcem, a jednocześnie mają odpowiednią ilość okien na metr kwadratowy podłóg - bo dostęp do światła to podstawa dla zdrowia fizycznego i psychicznego nie tylko ludzi, ale również zwierząt – odpowiada ono za regulację hormonalną wpływając na cykl rozrodczy, uaktywnia witaminę D i pełni rolę środka odkażającego.

Oczywiście kategorycznie zabronione jest trzymanie zwierząt w klatkach i ich okaleczanie, takie jak przycinanie dziobów, rogów czy obcinanie ogonów. Dlatego gospodarstwo ekologiczne jest swoistym powrotem do normalności w hodowli zwierząt.

Żywienie zwierząt w hodowlach bio

Nie tylko same zwierzęta muszą pochodzić z tego samego lub ew. innego gospodarstwa ekologicznego – to samo tyczy się również ich jedzenia. Ponadto pasza musi być zawsze idealnie świeża, czysta i odpowiednio zakonserwowana, a okresowe wahania składników mineralnych (które zawsze występują w naturalnych paszach) należy uzupełniać lizawkami i mieszankami mineralnymi. W przypadku młodych ssaków, np. cieląt, muszą być one żywione mlekiem matki.

Oczywiście panuje zakaz stosowania stymulatorów wzrostu czy antybiotyków. O zwierzęta w gospodarstwach ekologicznych dba się w myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, co oczywiście łatwo przekłada się na zdrowie nas wszystkich.

A jak Ty możesz wesprzeć gospodarstwa ekologiczne?

Oczywiście zasada numer jeden to pośrednie lub bezpośrednie kupowanie od rolników, którzy posiadają certyfikaty unijnego eko liścia. W ten sposób wspierasz rolnictwo ekologiczne u podstaw Pomagasz dbać o powrót do normalności w wytwarzaniu żywności w zgodzie z naturą. Po drugie – nie marnuj żywności. Zrób co w Twojej mocy, żeby umiejętnie gospodarować żywnością - my polecamy mrożenie! :)

Podsumowując, znaczek unijnego eko liścia na produktach to nie jest chwyt marketingowy. To realny certyfikat, za którym stoją bardzo wysokie standardy. Zadbaj więc o zwierzęta, planetę i swoje zdrowie. Wybieraj odpowiedzialnie, wybieraj eko :)

Przeczytaj także